Rekstrarreikningur ársins 2017

Fjárhagsáætlun
Skýr. 2017 2017 2016

Rekstrartekjur

Vörugjöld


1.420.912 1.300.828 1.286.440

Aflagjöld


147.715 230.000 228.072

Skipagjöld


397.477 337.312 305.395

Eignatekjur


776.704 849.496 828.437

Hafnarþjónusta


601.311 496.382 452.465

Siglingavernd


345.335 292.375 307.392

Aðrar tekjur


2.639 0 1.341
3

3.692.0933.506.3933.409.542


Rekstrargjöld

Hafnarvirki


514.973 577.412 504.891

Eignagjöld


409.295 470.126 412.552

Hafnarþjónusta


506.450 487.509 453.437

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður


365.944 378.349 340.084

Siglingavernd


253.849 245.096 229.988

Gjaldfært uppgjör við Brú lífeyrissjóð


21 322.275 0 0

Afskriftir


10 722.331 830.000 764.238

3.095.1172.988.4922.705.191


Hagnaður fyrir fjármagnsliði


596.977


517.901


704.351


Fjármagnsliðir

Vaxtatekjur og verðbætur


56.577 92.046 87.206

Vaxtagjöld og verðbætur


(47.647) (66.480) (56.920)

Arður af eignarhlutum í félögum


5 7.210 0 8.121

Gengismunur


2 299 0 29

16.43925.56638.436


Óreglulegir liðir

Hagnaður vegna sölu á landi


18 40.000


0


0


Hagnaður ársins


15 653.415543.467742.788Fjárhæðir eru í þúsundum króna